dijous, 10 de desembre de 2015

ALGUNS PROVERBIS SOBRE PARLAR -O NO-Capítol XLVIII - De parlar

De aço que entens parla ab grat, e d aço que no entens parla per força.

Car ço que sabs no es tant com ço que no sabs, no hages moltes paraules.

Molt consira e poch parla.

Ans pensa que parles.

Per males paraules vas per males carreres.

Souen parla ab ton par, e tart ab ton major.

2 comentaris: