divendres, 15 de gener de 2016

Ningú no és perfecte


Es diu que Llull, i és generalment veritat, mostrà una exquisida correcció en els seus escrits envers les dues altres grans religions del moment, la jueva i la islàmica; n'és una bona prova el Llibre del gentil i els tres savis (qualsevol dia en parlarem), on tracta de manera força equilibrada les tres religions, fins al punt que un lector neutre i superficial es podria sentir atret per qualsevol de les creences exposades a l'obra. Ara bé, els escrits de Llull són vastos i no s'ha d'oblidar que una de les seues finalitats fonamentals és convertir infidels i gentils. Les paraules, per exemple, que dedica a Mafumet, el profeta de l'islam, no són precisament un model de diplomàcia a l'hora d'intentar el diàleg amb els seguidors d'aquesta religió. Tal com està el panorama mundial, no sé si faig bé de copiar el fragment de més avall, no sigui cosa que algú confongui les paraules de Llull amb el meu pensament. Esclar que aquest blog el llegeix poca gent, de moment.


Mafumet fo home molt luxuriós e hac IX mullers, e ac paria ab moltes altres fembres, e donà la secta molt ampla; e per la amplea que donà, les gets agueren creensa en ses paraules,e après sa mort seguiren la secta.
[...]
Tants són vils fets e sutzes, cels que féu Mafumet, e tant se desconvenen ses paraules e sos fets a sentedat de vida, que majorment aquels sarraÿns qui saben molt e han sotil engín, e que han elevat enteniment, no crehen que Mafumet sia propheta; e per açó han fet establiment los sarraÿns que nul home no gos mostrar lògica de natures entre ells, per ço que agen rudi [rude] enteniment, per lo qual
sien en oppinió que Mafumet sia profeta.

Ramon Llull: Doctrina pueril.

2 comentaris:

  1. Bé, per l'exemple que exposes, no em sembla que Llull fos incoherent: una cosa és el món de les idees i dels valors d'una religió i, una altra, la crítica raonada a una persona malgrat es faci dir "profeta". Per exemple, només faltaria que avui les persones que són creients de la fe catòlica defensessin les grans barbaritats que ha fet l'església catòlica al llarg del temps.

    ResponElimina
  2. Tota la raó, Consol. Per altra banda, ignoro si entre la fe musulmana i Mahoma hi havia molta diferència en època de Llull.

    ResponElimina