dilluns, 8 de febrer de 2016

Saturn


Entenc que els seguidors de l'astrologia quedin decebuts amb la parquedat expositiva de Llull quan repassa el signes del zodíac. Molt més extens es mostra a l'hora d'escriure sobre el planeta (observeu que planeta és femení en els seus textos, gènere que el diccionari conserva actualment només per al significat de destí) que els regeix. Espero que el text següent deixi més satisfets els capricorns i aquaris:


Saturnus és de la complexió de la terra, significada per .C., e és masculí, diürnal e mal e és seu lo plom e lo dissabte e és senyor de Capricorn e Acari e fa son cors en .XXV. anys axí com lo Sol en un any.

Los astronomians apropien a Saturnus moltes propietats segons sa complexió e segons la speriència que han hagudes d'elles, mas no les proven. E jo, Ramon, vull parlar d'algunes d'elles segons l'encercament que fas ab los principis de la mia Art, e parlaré d'aquelles propietats que ells dien e ui'm paren veres. De les altres qui no han semblança de veritat segons les condecions que li donen, no vull parlar. E aquest procés propòs tenir en les altres planetes.

Saturnus és mal per ço car és de la complexió de la terra, qui és de mala complexió segons comparació de la complexió de l'àer, qui és de bona complexió per la sang qui és font de vida, e malencolia és font de mor.

E los hòmens qui naixen en la seua costil·lació són malencòlics e pelsants, per la ponderositat qui han de la terra e per l'aigua, q ui naturalment són greus; e per la natura de la ponderositat són constants e ferms en llurs apetits e prepòsits e naturalment gorden envés la terra. E han bona memòria per ço car l'aigua és restretiva e cóbesa e impressiva e ama les spècies fantàstiques e matemàtiques, e la terra és espès subject en què sóna la impressió de les spècies membrades; e per aiçò los hòmens malencòlics són disposts a haver grans scièncias per moltiplicació de moltes spècies, e per natura los hòmens malencòlics són sospitosos e preveuen de lluny per imaginació qui ab malencolia ha major proporció i concordança que ab altra complexió...

Per ço car Saturnus és de la terra, e la terra és seca i freda, són los hòmens qui són nats sotz Saturnus naturalment dislposts a esser llauradors e fan edificis grans, e naturalment han major apetita haver oficis qui més pertanyen a l'aigua o a la terra que a l'àer e lo foc.

Totes aquestes propietats e moltes d'altres han los hòmens simplement per Saturnus, mas si alguna planeta o planetes està en lo signe conjunta ab Saturnus con l'home neix en aquella costel·lació, adoncs se muden les natures e condicions per la conjunció e planetes qui participen en aquell signe; e d'aitals natures volem parlar breument segons que serà vijares per les antigues opinions e per los començaments d la Taula General. Emperò no volem parlar intensament en aquest lloc; or encare no havem parlat de les propietats de les altres planetes.
 
Ramon Llull: Tractat d'astronomia
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada