dimecres, 30 de març de 2016

De Àries (I)


Quina dèria! Ja sé que fa uns quants dies que som a Àries, però no m'esperava rebre tants correus impacients preguntant per les paraules de Llull. De fet, el savi, com que aquest és el primer signe del zodíac, a diferència de la majoria dels altres, es mostra més detallista, més reiteratiu, més extens, tant, que copiaré les seues paraules en dos lliuraments consecutius per tal que la seua lectura no es faci feixuga als pocs acostumats a la seua prosa.


Àries és signe a lo qual és comparada la complexió del foc, qui és calt e sec, la qual complexió del foc significam per .B. Calt és per sa pròpia calor, e és sec per la sequetat que la terra li dóna. No emperò que Àries sia calt ne sec en sa essència ni natura, mas que ha natura de montiplicar al foc sa calor e secor, en quant lo cel ha natura d'influir sa vertut en los corses çajús; així con lo sol, qui ha natura e vertut a montiplicar al foc sa calor ab sa resplendor e lluor, qui és semblant a la lluor del foc.

Àries ab sa calor montiplica les calors çajús e destruu les fredors, e ab sa secor montiplica les secors çajús e consuma les humiditats. E deïm que ha calor e secor, per ço cor la sua natura e virtut ha major concordança ab lo foc que ab altre element; e per açò, con alguna planet està en la casa de N'Àries, és fet judici segons la complexió de N'Àries e d'aquella planeta.

Àries és diürnal. E és dit que és diürnal, per ço car la sua pròpia natura e vertut ha major concordança ab lo dia que ab la nit. E per aiçò dien los stronomians que los hòmens qui neixen de dies en la costil·lació de N'Àries, són pus colèrics qui aquells qui neixen de nits, e han per Àries més de virtut de dies que de nit.

Àries és masculí. Ço és a saber, que la sua natura e virtut, la qual ha per si mateix, ha major concordança ab los corsos çajús qui són masculins, que ab los femenins. E per aiçò qui neix en la costil·lació de N'Àries és pus estruc en les coses masculines que femenines. E si és concebut en la sua costil·lació, és per natura dispost a esser mascle, si, doncs, no és empatxada la natura de N'Àries per alguna planeta qui sia ab ell conjunta, qui sia contra sa complexió, així con Venus e la Lluna, qui han natura per la qual són engendrats los corsos femenins, qui segons comparació són més de la complexió de l'aigo que del foc.

Àries és movable. E és dit que és movable per ço car ha major concordança ab los corses çajús per moviment d'ells que per llur estat. E per aiçò, con los hòmens són en la costil·lació d'Àries engendrats o nats, són pus lleugers e corren més que altres que sien nats en Taurus. Emperò menys dura ço que fan, que ço que fan los hòmens qui són engendrats o nats en la costil·lació de Taurus; emperò pus tost acaben ço que fan, que aquells de Taurus.
 
Ramon Llull: Tractat d'astronomia

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada