divendres, 4 de març de 2016

De Júpiter (II)


Veig que ningú ha demanant més diligència a l'hora d'afegir la segona part de Júpiter. Bé, la discreció, el silenci, és una virtut important, però ja podeu consultar com continua el text. Sé que l'esperàveu.


Home sanguini nat sots En Júpiter sense conjunció d'altra planeta deu haver naturalment grossa imaginació plena per l'abundància de l'àer. E per aisò home sanguini cull grosses espècies en la imaginació, així com lo colèric, que les cull magres i primes, car enaixí com l'aigua les restreny, lo foc les allarga, així com la terra les desseca l'àer les ompleix e les vivifica; e açò deïm segons comparació de la natura de la imaginació, qui ha una natura per Saturnus e altra per Júpiter.

E per aiçò l'hàbit de sciència que han los hòmens de Júpiter, so és a saber dejús ells nats, han sciència lleial e palpable e lleugera d'entendre, car hom sanguini no té naturalment secret. Emperò lo subject de son hàbit de saber no és tan stable com lo dels hòmens de Saturnus, e aiçò és per ço cor lo subject de la imaginació del sanguini és moll segons comparació del colèric, qui l'ha dur e sec. E per aiçò diu que los homes d'En Júpiter aprenen e entenen pus lleugerament que los homes d'En Saturnus; mas pus tost obliden que los melancòlics. Los hòmens d'En Júpiter amen oficis naturalment segons que són pertanyents a la complexió d'En Júpiter e a les seues altres propietats, així con carnisser, caçador e pescador e home d'armes, qui fan sang, e així draper qui consira calor e color e noblesa de drap, e lo taverner qui consira vi per alegria, e lo pintor qui consira ls figures per alegrar lo cor, e açò mateix de bels vestiments e ornaments, e de bels edificis novells. E per aiçò los hòmens sanguinis són atrobadors de novelels maneres més que altres hòmens. E los malencòlics stan pus fortament a les antigues costumes que a les novelles.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada