dilluns, 4 d’abril de 2016

De Àries (II)

Quina impaciència! Va acabem amb Àries. Llegiu  atentament.Àries ha Marts qui és sa planeta, ab la qual ha major disposició e concordança a influir sa virtut en los corses çajús que ab altra planeta, car Marts lo missatge de l'apetit que los corses çajús han en pendre virtut d'Àries. E Marts pren d'aquella vertut d'Àries e dóna-la ab sa vertut als corses çajús, segons que l'han menester, per calt e per sec, e per masculinitat, e mobilitat, e diürnitat d'Àries, e d'açò qui en Marts és pertanyent.

Àries ha tres partides; la .ia. és apellada lo cap o cara, e aquesta és del matí tro a la tèrcia; e aquesta significam per .E. L'altra partida és lo migdia, e aquesta significam per .F., e és apellada lo mig. L'altra és de vespres tro al sol post, e aquesta significam per .G., és apellada la coa. E aiçò mateix s'entén de la nit. E per aiçò dien los astronomians que Àries ha .XXX. graus: .X. en .E. Pujant, .X. En .F. Stant e .X. En .G. Davallant. E en cascú grau ha son propi judici intensament, e ha cascun grau parts menudes. E en saber la diversitat d'aquests graus, e en donar per ells judici, sta la major dificultat d'esta sciència. E aiçò mateix de los altres signes.

Àries ha en home lo cap e la faç, e la sua regió és Persa e Babilònia. Ço és a saber, que en lo cap e en la faç ha major poder que en les altres parts d'home. E aiçò mateix en los altres signes.

Aquestes són les condicions que ha Àries per si mateix simplement, ab les quals dóna sa vertut e comunica sa natura çajús. Emperò, segons que la planeta o planetes se conjunya ab ell, e estant en la sua casa, se condiciona sa natura, car, si la planeta o planetes ha concordança ab sa natura, tramet aquella natura çajús, e si li és la planeta o planetes contrària, tramet la sua natura çajús alterada segons lo subjet qui aporta çajús, ço és, la planeta o planetes. Així con lo gustar malaute qui aporta amargor al sentiment de la poma dolça. E aiçò mateix se segueix dels altres signes, segons la complexió de què són.

Ramon Llull: Tractat d'astronomia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada