dijous, 28 d’abril de 2016

De Marts (I)


Com passa el temps... Ja fa més d'una setmana que hem entrat a Taure i no només no hi ha indicis al blog  del signe segons Llull, sinó que ni tan sols ha aparegut Mart, el planeta que regeix Aries.
A poc a poc; avui la primera part de Mart, que el text és llarg.


De Marts

Marts és de complexió del foc, qui és calt e sec e és masculí e nocturnal e és mal e ha lo ferr e lo dimarts, e és senyor d'Àries e d'Escorpió e fa son cors en .ii. Anys.


Car Marts és de complexió de complexió del foc e lo foc és element qui crema e consuma çajús los corses elementals, dien los astromomians que Marts és mal. E per aiçò dien que los hòmens qui neixen a la sua costil·lació són mals e combatedors, e fan, per la còlera que han, baralles. E són homes lleugers per ço car lo foc és lleuger e consuma la grossa matèria de la terra qui és feixuga, e ateneeix la forma de la terra.

E per aiçò deïem que los hòmens colèrics no viuen molt, car la natura de la terra és poca e dessecada e la calor no ha en qui's pusca sostenir, així con en lo carbó, la matèria del qual és consumida e fa la cendra. Emperò si l'´home colèric passa vultra ja joventut, viu molt per natura, car la matèria de la terra engruiixa per la concordança que ha ab l'aigua que li dóna fredor contra la calor del foc. E car l'aigua ha concordança ab l'àer per humiditat, dóna a la terra humiditat pr atrempar la gran secor; e adoncs la terra en lo colèric és grossa e pesant e plena de sa natura, e lo foc no la pot consumar per calor ne l'àer per humiditat contra secor. E per aiçò los hòmens colèrics viuen més que altres hòmens, car bona digestió han per calor del foc, qui és gran, e la terra és subject ple e estable fondament e trempat.

Enaixí con los homes que neixen dejús En Marts són colèrics per ell, dien los astronomians que amen e han apetit a les condicions de Marts. E per aiçò car lo foc és movable més que altre element, és home colèric pus tots irat que altre, e ha major ira. Mas la ira no li dura molt, per ço car lo foc és consumatiu, e la terra per qui home colèric és sec és tost consumada per la gran calor del foc. E encara dien que home colèric tost atorga o nega sens acort e tost emprèn afers, e tost s'anuja e és inconstant e de dues cares. E aquesta natura li ve per lo gran moviment del foc, lo qual Marts enaixí a l'home aquell moviment montiplica ab sa natura per la còlera, com fa lo Sol al foc calor en estiu e de dia ab sa llugor.
 
Ramon Llull: Tractat d'astronomia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada