dissabte, 30 d’abril de 2016

De Marts (II)


Home nat sots en Marts és subtil e aprèn e entén tost, mas per natura no ha bona memòria e oblida enaixí tost com entén e vol. E aiçò esdevé per la imaginació que és trop seca en home colèric, car la gran calor del foc la desseca, e per aiçò los espècies fantàstics no han durable fondament. E encare que per lo gran moviment de la còlera e la natura de Marts l'enteniment con comana les spècies a la memòria, sobtosament les comana e sobtosament les vol recobrar, per ço con ha gran apetit a guanyar e a montiplicar altres spècies. E la memòria per aital sobtós movimentno ha desliberació ordenada a rebre ni a conservar e retre les antigues spècies, e és malalta per sobrada abundància de còlera e de Marts. E aiçò mateix és de la imainació que és de la memòria, que no ha desliberació a imaginar les figures e els hàbits de les corporals substàncies. E aiçò mateix se segueix de la natura del cors, car home colèric corre més que altre home; mes tost és ujat, car per lo gran moviment és tost consumida la complexió de la fredor en la terra e d'humiditat en l'aiguo.

Los hòmens nats dejús Marts han apetit a esser ferreres per lo foc, que és calt, e amen lo ferre, per ço con és sec per la terra, e naturalment amen fer colp de martell, d'espases, maces, sagetes, e per aiçò són ferrers, fusters, sartres e batallers. Per En Marts e per la còlera encara són torompadors e sonen caramelles per ferir l'àier, car poden més vent gitar per la boca que altres homes, per ço car són pus buits e han menys de carn. E encara home colèric ama mercaderies de complexió de foc més que altres mercaderies, e enaixí dels altres officis. E encara que home colèric ha major apetit a viandes caldes e seques que a humides e fredes, e ama més grogues colors que altres, e llongues vestedures, casa, spasa e coltell, e enaixí les altres coses pertanyents a la natura del foc. E encara que home colêric somia més que altre, mas fa pus breus somnis que altre, e pus tost los ha oblidats, e somia segons la natura de Marts e del foc naturalment.

Segons que havem dit de Marts per la complexió de foc, pot hom dir d'ell per sa masculinitat i nocturnitat, e son dia e sos signes, car en tots obra segons les condicions que ha per lo foc, que és son estrument general a trametre sa virtut en moltas espècias, axí com lo martell, que és al ferrer general strument a fer coltell, espasa e clavell; i així de les coses semblants. I el mateix se segueix de les altres planetes, , per tal com estan condicionades per les complexions dels altres elements.
 
Ramon Llull: Tractat d'astronomia

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada